برچسب: پیش ساخته

برچسب: پیش ساخته

معرفی بتن پیش ساخته
فوریه 13, 2020 مقالات admin

بتن پیش ساخته یک محصول ساختمانی تولید شده توسط ریخته گری بتن در یک قالب و یا فرم قابل استفاده مجدد است که سپس در یک محیط کنترل شده، به محل ساختمان حمل شده و در محل قرار گذاشته می شود. در مقابل، بتن استاندارد در اشکال خاص محل کار ریخته شده و در محل

Read More