کانال پیش ساخته بتنی

آبرو بتنی پیش ساخته

آبرو بتنی پیش ساخته خیابان یک شیار موازی با راه است که به جهت هدایت و جمع آوری آب‌های باران جریان یافته در سطح خیابان و به نوعی هدایت این آب‌ها به کانال دفع آب‌های سطحی شهری طراحی و پیاده سازی می‌شود. در خیابان‌های دارای لبه سنگی آب رو به صورت کاملا ساده از تلاقی …

آبرو بتنی پیش ساخته ادامه »